DANIŞMANLIK


Kurulum Ve Kullanım Aşamalarında Danışmanlık Hizmeti

Ayıklama ve imha, dijitalleştirme, arşiv tarama ve belge akıllandırma hizmetlerinde yanınızda...

Ayıklama ve imha çalışmalarıyla depolarınızdaki belgelerden ve sorumluluktan kolayca kurtulabilirsiniz. Arşivlerinizi mevzuata uygun şekilde dijitalleştirerek dilediğiniz yerden anında erişebilir hale getirebilirsiniz.

e-KLM sadece yazılımınızı kurup sizi yarı yolda bırakmaz. e-KLM, mevzuat, resmi yazışma, arşivcilik ve SDP kodlarının işleyişine ilişkin soru ve sorunlarınızda bilgi ve tecrübeleri ile sürekli sizin yanınızdadır. İhtiyaç duyulması halinde; Birim ve kurum arşivindeki klasör, dosya, doküman, belge ve bilgilerin mevzuata dayalı arşivcilik standartlarına uygun olarak tasnifine, Ayıklama işlemlerinin yapılmasına, Bu malzemeden önem arz edenlerinin temel veri giriş unsurlarının hazırlanarak dosya/klasör düzeyinde dijital ortama aktarılmasına, saklama ve geri getirim araçlarının hazırlanmasına,


Niteleme bilgilerinin bilgisayar ortamına kayıt edilmesine ve bu dosya/klasörlerin hizmete hazır hale getirilmesine,yönelik danışmanlık hizmetleri verilecektir.


Mevzuatta olan değişikliklerden, Kamu ve Bilişim sektöründeki değişikliklerden e-KLM danışmanlığı ile her daim haberdar olarak gelişmelerin gerisinde kalmayacaksınız. Yaşanılan karmaşıklıklar karşısında, hazır bulunan bir danışman ekibinizin olması geleceğe güvenle bakmanızı sağlayacaktır.


Birim arşivinde dosyalama yapmak, tüm birimin belgelerinin dosyalanması yoğun ve karmaşık bir iştir. Yapılan hatalar ayıklama-imha aşamasında karmaşıklığa yol açabilecektir. Bu sebeple verilen birim arşiv eğitimleri sayesinde dosyalamalar daha kolay ve hatasız olarak yapılabilecektir.

Kurum arşivinde tüm birimlerden gelen dosyalar birleştirilir ve kurum arşiv depolarındaki ilgili raf ve gözlere yerleştirilir. Bu işlemin doğru yapılması arşiv düzenini etkilemektedir. Kurum arşiv eğitimleri sayesinde kurum arşivi daha düzenli hale gelmektedir. Düzenli bir arşivde belgelerin tasnifi ve bulunması daha kolay olacaktır.

Fiziksel arşivin düzenlenmesinden sonra gerek görüldüğünde ayıklama ve imha çalışmalarına rehberlik edilebilir. Böylelikle daha doğru bir imha süreci geçirilmiş, kurum arşivi temizlenmiş ve aynı zamanda personelin bundan sonraki ayıklama ve imha çalışmaları için eğitimleri tamamlanmış olur.


Arşiv eğitimlerinin verilmesi personelin e-KLM'i kullanırken kurum arşivi, birim arşivi ve dosyalama konusunda daha eğitimli bir hale gelmesine gelmesine yardımcı olur. Bu sayede program daha doğru çalışarak daha doğru sonuçlar verecektir.


SDP (Standart Dosya Planı) kodları belgenin tüm yaşam döngüsünü etkilemektedir. Yani yanlış kullanılan bir SDP kodu sebebiyle belge yanlış dosyaya konulabilir ve yanlış zamanda imha edilebilir. Bu sebeple verilecek olan SDP eğitimleri çok büyük önem arzetmektedir. Eğitimler sonucunda personel 1700 e yakın olan SDP kodlarını kolaylıkla ve doğru bir şekilde kullanabileceklerdir.

e-Klm Güvenli İmzalamaya Geçin