EĞİTİM


Teorik Ve Pratik Eğitim Programları Ile Yanınızdayız


Sadece yazılım değil çözüm üreten bir EBYS olan e-KLM'de her şeyden önce eğitim ile kullanıcılar mevzuata ve işleyişe hakim olurlar.

Bu sayede ortaya çıkabilecek sorunların büyük bir kısmı daha sorunlar ortaya çıkmadan çözülmüş olur.

Alanında uzman olan eğitmenlerimiz tarafından verilen eğitimler yalnızca yazılımı kapsamaz. Yazılımın yanında ;Birim ve Kurum Arşiv Düzeni, konularında hem teorik eğitim hem de birimlerde yerinde örnek dosyalar üzerinden eğitim imkanları ile e-Dönüşüm sürecine temel hazırlanmaktadır.Kurum personelinin dönüşüme hazır olması, bireylerin istekli olmasını ve projenin bir bütün olarak başarılı olmasını sağlayacaktır.


Genel eğitimlerin yanında birimlerde yapılan eğitimler sayesinde personelin bizzat iş üstünde eğitilmesi öğrenmeye ayrı bir boyut kazandıracaktır.


Birim sorumlularına ve sistem sorumlusuna verilen birebir ve uygulamalı eğitimler sayesinde sorunsuz bir dönüşümü e-KLM'de bulabilirsiniz.


Eğitimler kurum ile birlikte planlanır ve kurumun uygun bulduğu bir ortamda gerçekleştirilir. Personel sayısına ve mekanın boyutlarına göre bölümler halinde planlanan eğitim çok daha etkili olmaktadır.

Eğitimlerde sunular ve materyaller kullanılarak eğitim daha etkili olması sağlanır.


Resmi yazışma kuralları eğitiminde personele genel anlatımın yanında uygulamalı olarak da yazılar yazdırılarak hatalarını kendilerinin bulması ve konuyu özümsemeleri sağlanır.


SDP (Standart Dosya Planı) eğitimleri hem genel hemde e-KLM üzerinde uygulamalı olarak anlatır. Bu sayede belgenin oluşumundan imhasına kadar olan süreci etkileyen SDP kodlarının doğru kullanılması sağlanmış olur.


Ayıklama-imha eğitimleri sadece ayıklama imha çalışmalarına katılan personele verilmektedir. Talep edilmesi durumunda ayıklama imha eğitimleri kurumun mevcut arşivinde ayıklama ve imha çalışması yapılarak uygulamalı olarak yapılabilmektedir. Bu şekilde daha kalıcı ve pratik bir eğitim yapılmış olur.


Birim eğitimlerinde kullanıcıların kendi dosyaları üzerinde uygulamalı olarak eğitim yapılır ve eğitimden bir süre sonra tekrar kontrol edilererek eğitimin başarılı olup olmadığı kontrol edilir. Bu süre zarfında kullanıcıların her türlü sorularına anında cevap verilerek kontrollü bir süreç izlenir.

Kurum arşivinde yapılan eğitimlerde kurum arşiv personeli eğitime katılır. Gerek görüldüğünde kurum arşivinin tüm yapısı mevzuata uygun şekilde düzenlenir. Kurum arşivinde mevzuata uygun olmayan durumlar yazılı olarak kuruma bildirilir ve gerekli düzenlemeler için öneriler sunulur.


Tüm bunların yanında imza yönergesi ve kurum işleyişi hakkında ihtiyaç duyulacak her konuda e-KLM ekibi her zaman kurumun yanındadır.
e-Klm Güvenli İmzalamaya Geçin