HUKUK İŞLERİ MODÜLÜ


Dava Takibi Artık Çok Kolay


Belediye veya Kurum olsun "Hukuk" ile ilgili departmanları olan tüm kurumlar için geliştirilmiş bir modüldür.

Hukuk modülü ile avukatların iş yükleri hafifleyecek ve bu sayede evraklarla uğraşmak yerine konunun özüne daha kolay odaklanabileceklerdir.

⇒ Hukuk Modülü ile dava takibi ve dosyalarının arşivlenmesi artık çok daha kolay...

⇒ Hukuk Modülü sadece belgelerin hazırlanmasını değil arşivlenmesini ve ayrıntılı olarak takip edilmesini sağlar. Dosyalarına avukatlar istedikleri yerden ulaşabilirler.

⇒ Dosya oluşturmada kullanılan seçmeli alanlar ile dosya oluşturmak çok hızlı ve pratik

Dosyaların birbirleriyle kolayca ilişki kurulabildiği için en karmaşık dosyalar bile kolayca tasnif edilebilecektir. Dava dosyalarının Temyiz ve Karar düzeltmeleri de modül üzerinden takip edilebilir. İcra dosyalarında haciz ve tahsilat işlemleri kontrol edilebilir.


Genel Özellikler:Dava: Dava dosyaları dava türü, ilgili müdürlük, davalı, davacı, mahkeme, avukat gibi bilgiler seçilerek hazırlanabilir.

Duruşmalar tarih, saat, açıklama ve arar karar bilgileri ile listelenebilir.

Yapılan veya yapılacak keşifler takip edilebilir.

Tebligatlar ve masraflar tüm ayrıntıları ile kaydedilebilir.

Sanal dosyalama yapısı ile dava dosyası istenilen şekilde düzenlenebilir.


İcra: İcra dosyaları için bütün bir modüldür

Bilgileri girilerek oluşturulan icra dosyasında oluşturulan talepler sisteme girilebilir. Yapılan tahsilatlar miktar hesaplamaları ile birlikte görüntülenir. Hacizler ve masraflar kaydedilebilir.

Sanal dosyalama yapısı ile icra dava dosyası istenilen şekilde düzenlenebilir.

İcra dosyası bir davaya konu olursa, tek tıkla ilgili dava dosyasına geçiş imkanı verir.

Duruşmalar:

Genel olarak tüm duruşmaları tarihe, konuya veya ilgili avukata göre sıralama yaparak kontrol edebilirsiniz.

Her dava için ayrıca yer alan duruşma sekmesinde dosyanın geçmiş duruşmalarını görebilir, her bir duruşmaya açıklama ve ara karar ekleyebilirsiniz.


Raporlama:

Raporlama kısmında Adli ve idari davalar ayrıntılı olarak raporlanır. İki tarih arasında, davacı, davalı, davanın durumu, davanın sonucu, dava türü, karar ve daha bir çok kriter ile istenilen ayrıntıda raporlama yapılabilmektedir.

İcra davalarında ise durum, sonuç alacaklı, borçlu ve üçüncü şahıs gibi seçeneklerle ayrıntılı rapor alınabilmektedir.

Raporlama kısmında duruşma ve keşifler de ayrıntı olarak raporlanır. Belirli tarih ya da tarihler arasında sorgulama yapılarak istatistiki bilgiler elde edilebilir.

e-Klm Güvenli İmzalamaya Geçin