Mevzuat


Güncel Mevzuata Tam Uyumlu SistemÜretilen belge ve formlarınız mevzuata ne kadar uygun?


Bu konuda hangi mevzuatlara uymanız gerekiyor?


Bu sorularla boğuşmadan yazılarınızı hazırlayabileceğiz bir EBYS.


Siz sadece konuya odaklanın, gerisini e-KLM halletsin.


Mevzuatlar işleyişi düzenleyen kurallardır. Eğer kural olmazsa işler karmaşıklaşır ve içinden çıkılmaz bir hal alır. Bir düzenin olması için kurallar gereklidir. e-KLM mevzuata tam uyum sağlayarak sisteme bir düzen getirir.


Belgeler hazırlanırken Resmi Yazışma Kuralları hakkındaki yönetmeliği düşünmenize gerek kalmaz. Çünkü tüm mevzuat sistemin içinde olduğu için yazılarınız her koşulda mevzuata uygun hale çevrilir.


Tüm dosyalama yapısı mevzuata uygun olarak çalışmaktadır.


Ayıklama ve imha süreçleri otomatik olarak ve mevzuata uygun olarak gerçekleşir. e-KLM binlerce farklı konudaki her bir belgenin saklama ve imha sürelerini içinde barındırmakta ve bu süreçleri otomatik olarak yürütmektedir.
EBYS ile İlgili Mevzuat:


Konu EBYS olduğunda mevzuat çeşitli kanun, yönetmelik hatta genelgelerden oluşur. Çünkü EBYS Elektronik imzadan arşiv mevzuatına, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)'ten Arşiv Yönetmeliğine kadar bir çok konuyu kapsamaktadır.


Bu yoğun mevzuata bir anda hakim olmak mümkün değildir. e-KLM mevzuat konusunda size her türlü desteği vermekle birlikte, tüm mevzuata uyum sağlamış bir EBYS programı olan e-KLM'i sunmaktadır.


Aşağıdaki listede görünen mevzuat elektronik belgeyi ilgilendiren mevzuatın sadece bir kısmıdır. Yoğun mevzuata hakim olmak ve sürekli kontrol etmek zaman alan bir iştir. e-KLM ile mevzuata ayıracağınız zamanı diğer işlerinize ayırabilirsiniz.


EBYS'yi İlgilendiren Mevzuttan Örnekler :


 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
 • 3473 Sayılı “Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun”
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu
 • 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu”
 • Sayıştaya Verilen Her Çeşit Gider ve Gelir Evrakı ile Her çeşit Belgelerin Saklanma Süreleri ve Yok Edilme Usulleri Hakkında Tüzük
 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 • Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 • 2003-12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ("e-Dönüşüm Türkiye" projesi)
 • 2005-7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (Standart Dosya Planı)
 • 2008-16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (Elektronik Belge Standartları)
 • 2008-17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (Lisanslı Yazılım Kullanılması)
 • 2011/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (Devlet Teşkilatı Veri Tabanı)
 • e-KLM, sistemi ilgilendiren tüm mevzuatı yakından takip ederek daha mevzuat yayınlanmadan sistemi hazır hale getirir ve mevzuat yayınlandığında kullanıma hazır olur.
e-Klm Güvenli İmzalamaya Geçin