Uyumluluk

Kayıtlı Elektronik Posta Ve Standard Dosya Planları

Devlet tarafından geleceğe dönük olarak e-Dönüşüm projesi kapsamında hazırlanan KEP, e-imza, e-yazışma ve e-mühür gibi projelere şimdiden hazır olun. Bu projeler yürürlüğe girdiğinde kurumlar arasında da fiziki evraklar ortadan kalkacak ve günlerce cevap bekleme derdi bitecek. e-KLM - e-yazışma entegrasyonu ile kurumların kendi aralarındaki yazışmaların elektronik ortamda yapılmasına şimdiden hazırlıklı olun. e-yazışma projesi ile kurumlar kendi aralarında herhangi bir extra aracıya gerek duyulmadan sahip oldukları EBYS sistemleri üzerinden yazışma yapabilecekler. Bunun için tabiki EBYS yazılımınızın e-yazışmaya kriterlerine uygun olarak belge üretmesi gerekmektedir.


e-KLM - KEP entegrasyonu sağlanmış olup, tüm işlemleri bitmiş bir yazı başkaca bir yazılıma, masaüstüne kaydetmeye veya benzeri bir işleme ihtiyaç duymadan e-KLM üzerinden tek tıkla muhatabına KEP sistemi üzerinden gönderilebilmektedir.


KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) :


KEP günümüzdeki geleneksel posta pulunun elektronik ortamda eşdeğeridir. Tarih, saat, dijital tanımlama logosu, içerik doğrulama ve kriptolama özelliklerinin yanı sıra en önemli yapısı değiştirilemez olmasıdır. KEP projesi kapsamında kullanılan zaman damgası, gönderilerin elektronik olarak orijinalliğinin bozulmadığı ve dokümanın değiştirilmediğinin hukuki kanıtıdır.


Ülkemizdeki mevzuatta ilk defa 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile kayıtlı elektronik posta sistemine atıf yapılmış olup, tacirler arasındaki, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin elektronik ortamdaki ihbarların veya ihtarların kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacağı hüküm altına alınmıştır.


KEP sistemine, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüzel ve özel tüm kişiler üye olabilecektir. Her üye bir başka üyeye Kayıtlı Elektronik Posta İletisi gönderebilecek ve alabilecektir.


KEP'in Faydaları:


Gönderi maliyet tasarrufu

Depolama maliyetlerinde azalma

Lojistik ve idari maliyetlerde azalma

Zaman tasarrufu

Zaman ve mekan bağımsızlığı

Verimlilik ve hızlı işlemler

Sistemin güncel olması ve devlet tarafından yürütülen projelerle uyumlu olması yazılımın geleceğini göstermektedir.

Uyumlu olan bir yazılım daha uzun süre kullanılabilecektir.


Yazılımların sadece projelerle uyumlu olmasının yanında mevcut bilgisayarlarla da uyumlu olması önemlidir. Bu sebeple e-KLM farklı donanımlara ve yazılımlara sahip bilgisayarda rahatlıkla çalışabilmektedir. e-KLM'in web tabanlı bir yazılım olması nedeniyle kullanıcıların bilgisayarları hangi işletim sistemine sahip olursa olsun hiçbir sorun yaşanmayacaktır.


e-KLM sürekli güncellenerek sadece mevcut sisteme değil gelecekte ortaya çıkan projelerle de uyum sağlayacaktır. Bu sayede her daim yaşayan bir yazılım olan e-KLM, hep kurumun yanında olacaktır.