e-KLM TSE 13298 belgesini almaya hak kazandıHazırlanan bu standart kamu kurum ve kuruluşlarının kullanacakları elektronik belge yönetim sistemleri için temel bir kaynak teşkil etmektedir. .

Kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturacakları elektronik belge yönetim sistemlerinde TSE 13298 no’lu standarda göre işlem yapması Başbakanlığın 2008-16 Sayılı Genelgesi uyarınca zorunluluktur.

TSE 13298 Uygunluk Belgesi ile kullanıcı dostu arayüzü, mevzuata uyumluluğu ve alan uzmanlığı ile kurumların hizmetinde olan e-KLM'in kalitesi tescillenmiş olmaktadıre-Klm Güvenli İmzalamaya Geçin